Befaring av låssystem, adgangskontroll og porttelefon i borettslag eller sameie

Når boligselskapet vurderer oppgradering eller nyanskaffelse av adgangssystem eller porttelefon, er et første skritt for styret å invitere en leverandør til befaring. 

Da kan vi sammen gå gjennom boligmasse, garasje og fellesområder for å avdekke behov og se på mulighetene.

  • Hoveddører
  • Fellesdører
  • Garasjeporter
  • Dørene til hver boenhet

Med et faglig øye på disse detaljene får vi et felles grunnlag for å vurdere ulike løsninger. En slik befaring betyr ikke at boligselskapet er bundet til en leverandør fra start. Derimot vil en befaring medvirke til at styret får mer kompetanse på området og stå bedre rustet til å foreta den riktige anskaffelsen eller oppgraderingen av låssystem, adgangskontroll eller porttelefon. 

Et eksisterende låssystem har behov for jevnlig ettersyn og vedlikehold. Det samme gjelder porttelefonanlegget. Ta oss gjerne med på en befaring for å kartlegge tilstand og vurdere en serviceavtale. 

Fyll ut skjemaet for å bestille befaring.